Van start met Cashaca in 6 lessen

Het doel van deze eerste les is om jou een globaal overzicht te geven van wat werken met Cashaca inhoudt. De volgende lessen gaan in detail in op de meest voorkomende vragen.

Met Cashaca voer je een vereenvoudigde boekhouding. Dit betekent dat je al jouw verkopen, al jouw aankopen en al jouw betalingen moet bijhouden.

Verkopen

Een nieuwe verkoop invoeren doe je door in de menubalk bovenaan ‘Verkopen’ > ‘Nieuwe verkoop’ te kiezen.

Eén keer je een verkoop opslaat zal deze verschijnen in het overzicht van alle verkopen die je kan vinden onder menu ‘Verkopen’ > ‘Overzicht verkopen’. In het overzichtsscherm heeft elke verkoop een status die aangeeft of een verkoop reeds betaald is (groen) of nog moet betaald worden (rood). Zodra je een betaling ontvangen hebt kan je dit aanduiden door met je muis over de rode bol te gaan en hierop te klikken.

Cashaca laat jou ook toe op facturen op te stellen via menu ‘Verkopen’ > ‘Nieuwe verkoop met opstellen factuur’. Eén keer de factuur is opgesteld zal Cashaca deze automatisch als een verkoop boeken en moet je dit niet meer zelf doen.

Verder laat Cashaca jou ook toe om offertes op te stellen via het menu ‘Offertes’ > ‘Nieuwe offerte ‘. Indien een offerte door de klant aanvaard wordt kun je deze dan later via één klik omvormen tot een factuur.

Aankopen

Het boeken van aankopen is zeer gelijkaardig aan het boeken van verkopen en je vindt onder de menu ‘Verkopen’ gelijkaardige schermen. Nadat je een aankoop hebt geboekt moet je, net zoals bij verkopen, aanduiden wanneer deze betaald werd in het overzichtscherm.

Betalingen

Een volgende menu is ‘Betalingen’. Hier wordt het saldo van jouw zakelijke rekening, cash voorraad en kredietkaart bijgehouden. Telkens als je de betaling van een aankoop of verkoop boekt zal Cashaca automatisch het saldo wijzigen. Via menu ‘Betalingen’ > ‘Transfer tussen rekeningen’ kan je Cashaca laten weten dat je cash geld stort/opneemt van je rekening of dat je een overschrijving maakt tussen jouw rekeningen. Betalingen die geen verband houden met een aankoop of verkoop en dit niet mogen opgenomen worden in de resultatenrekening kan je via menu ‘Betalingen’ > ‘Nieuwe betaling’ invoeren. Denk hierbij aan boetes, ontvangen leningen, enz

Btw aangiftes

Elk kwartaal moet je een BTW aangifte indienen als je niet vrijgesteld bent van BTW. Cashaca stelt deze BTW aangifte automatisch op op basis van de door jou ingevoerde boekingen. Deze aangifte vind je onder menu ‘BTW’ > ‘Kwartaalaangifte’. Jaarlijks moet je ook een klantenlisting doorgegeven aan de BTW dienst en deze vind je onder menu ‘BTW’ > ‘Jaarlijkse klantenlisting’. Indien je verkoopt aan EU klanten buiten België moet je ook elk kwartaal een Intracommunautaire opgave doorsturen aan de BTW dienst. Deze kan je ook onder het BTW menu vinden.

Verder moet je ook elke maand een BTW voorschot storten aan de staat en per kwartaal een eindafrekening. Via het meu ‘BTW’ > ‘Betaling BTW’ kan je deze betalingen invoeren. Bovendien berekent Cashaca hier voor jou automatisch elke maand het voorschot dat je moet storten.

Resultatenrekening

Ten laatste stelt Cashaca ook een resultatenrekening op die je kan gebruiken om de gezondheid van jouw bedrijf te controleren en die je nodig hebt om jouw jaarlijkse belastingaangifte in te vullen. Alle bedragen in de resultatenrekening worden getoond excl. aftrekbare BTW. Enkel het aftrekbare gedeelte van de geboekte kosten worden in de resultatenrekening opgenomen.