Van start met Cashaca in 6 lessen

Het doel van deze eerste les is om jou een globaal overzicht te geven van wat werken met Cashaca inhoudt. De volgende lessen gaan in detail in op de meest voorkomende vragen.

Met Cashaca voer je een vereenvoudigde boekhouding. Dit betekent dat je al jouw verkopen, al jouw aankopen en al jouw betalingen moet bijhouden.

Verkopen

Om een verkoop geldig in een boekhouding te verwerken zijn er twee mogelijkheden. Ofwel stel je een factuur op. Ofwel neem je deze verkoop op in je dagontvangstenboek. Bij particuliere klanten heb je de keuze. Maar voor verkopen aan zelfstandigen of bedrijven ben je in principe verplicht een factuur op te stellen.

Een nieuwe factuur opstellen doe je via menu het 'Verkopen' > 'Nieuwe factuur'. Eén keer de factuur is opgesteld zal Cashaca deze automatisch als een verkoop opnemen in jouw boekhouding.

De verkopen waarvoor geen factuur wordt uitgereikt, neem je dagelijks op in jouw dagontvangstenboek. Indien je jouw dagontvangstenboek digitaal bijhoudt in Cashaca doe je dit via het menu 'Verkopen' > 'Nieuwe dagontvangst'.

Elke geregistreerde factuur of dagontvangst verschijnt in het overzicht van de verkopen. Deze kan je terugvinden onder het menu 'Verkopen' > 'Overzicht verkopen'. In het overzichtsscherm heeft elke verkoop een status die aangeeft of de verkoop reeds betaald is (groen), gedeeltelijk betaald is (oranje) of nog moet betaald worden (rood). Zodra je een betaling ontvangen hebt kan je dit aanduiden door met je muis over de rode bol te gaan en hierop te klikken. Je kan ook meer dan één betaling aan een verkoop koppelen.

Verder laat Cashaca jou ook toe om offertes op te stellen via het menu 'Offertes' > 'Nieuwe offerte '. Indien een offerte door de klant aanvaard wordt kun je deze dan later via één klik omvormen tot een factuur.

Aankopen

Het boeken van aankopen is zeer gelijkaardig aan het boeken van verkopen. Onder het menu  <i>'Aankopen'</i> vind je gelijkaardige schermen. Na de registratie van een aankoop moet je, net zoals bij verkopen, aanduiden wanneer deze betaald werd in het overzichtsscherm.

Betalingen

Een derde menu betreft 'Betalingen'. Hier wordt het saldo van jouw zakelijke rekening, de beschikbare cash en het overzicht van je kredietkaart bijgehouden. Telkens als je de betaling van een aankoop of verkoop boekt zal Cashaca automatisch het saldo wijzigen. Via menu 'Betalingen' > 'Transfer tussen rekeningen' kan je Cashaca laten weten dat je cash geld gestort of opgenomen hebt van je rekening, of dat je een overschrijving maakt tussen jouw rekeningen. Betalingen die geen verband houden met een aankoop of verkoop en dit niet mogen opgenomen worden in de resultatenrekening kan je via menu 'Betalingen' > 'Nieuwe betaling' invoeren. Denk hierbij aan boetes, ontvangen leningen of privé transacties die foutief via je zakelijke rekening zijn betaald.

Btw-aangiftes

Als je niet vrijgesteld bent van BTW als kleine onderneming moet je elk kwartaal een BTW-aangifte indienen. Cashaca stelt deze BTW aangifte automatisch op. Dit gebeurt op basis van jouw ingevoerde boekingen. Deze aangifte vind je onder menu 'BTW' > 'Kwartaalaangifte'. Jaarlijks moet je ook een klantenlisting indienen. Deze aangifte vind je terug onder menu 'BTW' > 'Jaarlijkse klantenlisting'. Indien je verkoopt aan EU klanten buiten België moet je ook elk kwartaal een Intracommunautaire opgave indienen. Deze kan je ook onder het BTW menu vinden.

Verder moet je elk kwartaal nakijken of je naar aanleiding van jouw BTW-aangifte BTW moet doorstorten aan de staat. Dit kan je doen Via het menu 'BTW' > 'Betaling BTW'. Via dit scherm kan je deze betalingen ook opnemen in jouw boekhouding.

Resultatenrekening

Tot slot stelt Cashaca ook een resultatenrekening op met een overzicht van al je inkomsten en uitgaven. Dit overzicht kan je niet alleen gebruiken om de gezondheid van jouw bedrijf te controleren, maar dit heb je ook nodig om jouw jaarlijkse belastingaangifte in te vullen. Alle bedragen in de resultatenrekening zijn exclusief de BTW die je kon terugtrekken. Verder geven we nog mee dat enkel het aftrekbare gedeelte van de geboekte kosten in de resultatenrekening worden opgenomen. In het geval van restaurantkosten bijvoorbeeld is dit 69% van de effectieve kost.

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!