cashaca.be

Privacybeleid Cashaca/Zenfactuur

Cashaca Comm. V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze online facturatie en boekhouddiensten te kunnen uitvoeren. Cashaca Comm. V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Cashaca Comm. V. gebruikt de verzamelde gegevens als volgt:

Wanneer u zich aanmeldt registeren wij de ingevulde gegevens in onze beveiligde database. Deze gegevens gebruiken wij om u op een later moment toegang tot uw boekhouding bij Cashaca.be/Zenfactuur.be te geven. Indien u geen gebruik meer wilt maken van Cashaca.be/Zenfactuur.be kunt u dit via ons contactformulier of per e-mail doorgeven. Wij zullen dan uw gegevens definitief verwijderen.

Alle gegevens die u invoert en gebruikt binnen Cashaca.be/Zenfactuur.be zijn alleen beschikbaar voor u. Cashaca Comm. V. zal nooit deze gegevens kopiëren, aanpassen, verwijderen of verkopen aan derden tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de klant.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over ontwikkelingen aan Cashaca.be/Zenfactuur.be, u te informeren over BTW deadlines en om uw feedback te vragen. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u dit via ons contactformulier of per e-mail doorgeven.

U kan op eender welk moment vragen om al uw persoonsgegevens die verzameld werden tijdens uw gebruik van onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan contact@cashaca.be

U kan op eender welk moment vragen om persoonsgegevens van derden, zoals klantengegevens, die u invoerde in onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan contact@cashaca.be


Cashaca Comm. V. volgt de Europese GDPR richtlijnen

  • Wij gebruiken de gepaste technologieën om datalekken te voorkomen
  • U kan persoonsgegevens laten wissen op eender welk moment
  • Bij een eventueel datalek melden wij dit binnen de 72 uur aan de privacycommissie.
  • Wij hebben een procedure om de technische maatregelen op regelmatige tijdstippen te testen en evalueren
  • In geval van een incident zullen wij gepast reageren door het lek te dichten, alle data van voor het incident terug op te roepen en aan onze klanten te tonen welke stappen wij hebben ondernomen om gelijkaardige incidenten te voorkomen


Cashaca Comm. V. verkoopt uw gegevens niet door

Cashaca Comm. V. kan uw gegevens aan onze leverancier Ravissant Technologies EIRELI verstrekken welke instaat voor de programmatie van de software zonder uw voorafgaande toestemming om de optimale werking van de software te garanderen. Alle privacy bepalingen in dit document gelden zowel voor Cashaca Comm. V. als Ravissant Technologies EIRELI.

Cashaca Comm. V. zal uw gegevens niet aan overige derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Cashaca Comm. V. behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Cashaca.be/Zenfactuur.be, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Cashaca Comm. V. zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen per e-mail.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cashaca Comm. V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van Cashaca.be/Zenfactuur.be wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Cashaca Comm. V. kan haar Privacybeleid wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacybeleid van Cashaca Comm. V., dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.