Van start met Cashaca - Aankopen (deel 2)

In deze les gaan we dieper in op het aankopen bij leveranciers buiten België. Op zich moet je in Cashaca enkel aanduiden dat een leverancier in het buitenland gelegen is om alles correct te laten boeken. Hieronder wat meer uitleg over buitenlandse aankopen zodat je een idee krijgt waarom Cashaca doet wat het doet.

Aankopen in een EU land buiten België

Wanneer je bij een Belgische leverancier een aankoop doet zal deze BTW aanrekenen op de factuur en deze BTW aan de Belgische staat storten. Indien je een BTW nummer hebt kan jij op jouw beurt deze BTW dan terugkrijgen van de Belgische staat. Stel dat er nu BTW aangerekend zou worden op de factuur van een buitenlandse leverancier, dan zou je deze niet kunnen terugtrekken van de Belgische staat omdat jouw leverancier die BTW niet aan België maar aan zijn land gestort heeft.

Om dit op te lossen hebben de EU landen onderlinge afspraken gemaakt. Bij verkoop aan een BTW plichtige in een ander EU land moet een leverancier geen BTW aanrekenen. Men spreekt hierbij van een intracommunautaire transactie. Bij intracommunautaire transacties moet niet de leverancier, maar de koper, de BTW storten aan zijn land. Op zijn beurt kan de koper de BTW die hij in theorie moet storten aan zijn land ook direct aftrekken in zijn BTW aangifte. Het resultaat is dus een vestzak-broekzak operatie waarbij de koper een bedrag excl. BTW aan de verkoper betaalt en verder niets. In de BTW aangifte leidt dit echter tot verschillende bedragen bij verschillende codes.

Hoe moet je zo’n transactie nu correct ingeven in Cashaca? Op net dezelfde wijze als eender welke andere aankoop. Enkel moet je nu aanduiden dat de leverancier in een EU land buiten België ligt. De factuur van de verkoper zal een bedrag excl. BTW vermelden. Dit bedrag neem je dan ook zo over in Cashaca: EXCLUSIEF BTW. Het BTW tarief dat je selecteert is niet 0% omdat jij nu BTW moet betalen aan de staat. Het BTW tarief blijft dus op 21% staan.

Factuur fout opgesteld door EU leverancier

Wat als je een factuur ontvangt waar toch BTW is op aangerekend? Dit is een fout van de leverancier. Je contacteert hem best om een factuur zonder BTW te vragen. De BTW op buitenlandse facturen kan je nooit terugtrekken in België! Indien de leverancier weigert om een correcte factuur op te stellen kan je deze toch ingeven in Cashaca: je geeft het volledige bedrag op de factuur (incl. bijvoorbeeld Duitse BTW) in alsof dit het bedrag excl. Belgische BTW is. Deze Duitse BTW kan je nu niet terugtrekken van de Belgische staat maar ze geldt nog altijd als een beroepskost die je in de personenbelasting kan aftrekken.

Aankoop van diensten buiten Europa

Bij de aankoop van diensten buiten Europa is het gefactureerde bedrag steeds als excl. BTW te beschouwen. (ook al vermeldt de factuur bepaalde belastingen en VAT). Je voert de boeking net zo in als bij een aankoop binnen Europa met een BTW tarief dat niet 0% is maar 21%.

Aankoop van goederen buiten Europa

Wanneer je goederen koopt van buiten de EU dan worden deze geïmporteerd en zullen de goederen langs de douane moeten gaan. Bij binnenkomst rekent de douane automatisch BTW aan. Het oorspronkelijk gefactureerde bedrag voer je in als het bedrag excl. BTW. Daarbovenop komt dan het BTW bedrag dat de douane heeft aangerekend. Bij het berekenen van de BTW maakt de douane een schatting van de waarde van de goederen die niet altijd overeenkomt met de waarde op de factuur. In dit geval selecteert u het blanco BTW % in Cashaca waarna u in het veld daarnaast de BTW rechtstreeks in euro’s kan ingeven.

Heb je geluk en is jouw levering door de mazen van het douane-net geglipt dan duidt je als BTW percentage 0% aan. Je hebt dan namelijk geen BTW betaald en kan dit ook niet terugtrekken.

Er bestaat een speciale regeling voor bedrijven die op regelmatige basis goederen importeren. Deze kunnen een vergunning voor verlegging van BTW op invoer aanvragen. Cashaca kan hier mee overweg. Geniet je van deze speciale regeling gelieven ons dat per email te contacteren zodat wij hierover verdere uitleg kunnen geven.

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!