Van start met Cashaca - BTW aangifte & resultatenrekening

Dit is de laatste les in een serie van lessen die jou op weg zullen helpen om alle functionaliteiten van Cashaca volledig te begrijpen.

In deze les gaan we dieper in op de BTW aangifte en de resultatenrekening

Kwartaalaangifte BTW

Indien je niet vrijgesteld bent van BTW moet je elk kwartaal een BTW aangifte indienen op de INTERVAT website van de overheid. Deze aangiftes worden automatisch opgesteld door Cashaca. Je kan jouw aangifte op twee manieren indienen: (a) je vult handmatig de BTW aangifte in op de INTERVAT website waarbij je de getallen uit Cashaca bij de juiste code overneemt, of (b) je download het XML bestand van de aangifte en stuurt deze online door.

Betaling BTW en berekening van BTW voorschotten

Rooster 71, onderaan de aangifte, toont hoeveel BTW je aan de staat verschuldigd bent over het hele kwartaal berekend en zonder rekening te houden met voorschotten. Samen met de BTW aangifte moet je dit bedrag, verminderd met de voorschotten, storten aan de staat.

Om jou te helpen berekent Cashaca automatisch hoeveel BTW je elke kwartaal moet betalen. De resultaten vind je terug via het menu ‘BTW’ > ‘Betaling BTW’. Om van deze berekeningen gebruik te kunnen maken moet je wel telkens de door jou betaalde bedragen via dit scherm opnemen in jouw boekhouding. Deze betalingen worden niet opgenomen in jouw resultatenrekening maar worden wel in mindering gebracht bij jouw rekeningsaldo’s.

Indien jouw bedrijf reeds actief was voor dat je met Cashaca van start ging moet je bij het eerste gebruik het overgedragen BTW saldo correct bovenaan invullen. Indien je geen eerdere BTW aangiftes hebt ingediend mag je dit op 0 laten staan.

Andere BTW aangiftes

Naaste de kwartaalaangifte zijn er nog andere BTW aangiftes die je online moet doorsturen: elk jaar moet je een lijst doorsturen van al jouw klanten die een BTW nummer hebben samen met het totale bedrag aan verkopen per klant. Ook zelfstandigen die vrijgesteld zijn aan BTW hebben deze verplichting. Cashaca stelt deze lijst voor jou op en je kan deze ook vinden onder het menu ‘BTW’. Net zoals bij de kwartaalaangifte kan je deze lijst of handmatig online ingeven of gebruikmaken van het XML bestand dat je in Cashaca kan downloaden.

Ten laatste moet je ook elk kwartaal een intracommunautaire opgave doorsturen indien je in dat kwartaal aan EU klanten buiten België verkocht hebt. Aangezien het programma van de overheid strikte eisen stelt aan het formaat van de buitenlandse BTW nummers zonder duidelijke foutmeldingen te geven raden wij aan deze opgave handmatig in te geven in INTERVAT en niet via een XML bestand.

Resultatenrekening

Ten laatste stelt Cashaca ook jouw resultatenrekening op. Deze rekening toont het verschil van de binnenkomende verkopen en de uitgaande aankopen en afschrijvingen. Alle bedragen die in de resultatenrekening worden getoond zijn reeds bedragen excl. aftrekbare BTW. Het is op de jaarwinst die in dit scherm getoond wordt dat je belasting zal moeten betalen.

Om op het einde van het jaar de winst juist te berekenen moet er ook rekening gehouden worden met voorraadwijzigingen van handelsgoederen en grondstoffen. Je kan daarom in Cashaca op het einde van elk jaar de waarde van jouw voorraad ingeven via ‘Resultatenrekening’ > ‘Voorraad’. Vele van de Cashaca gebruikers zijn actief in de dienstverlening en zij houden geen voorraad aan. Het volstaat voor hen om de waarde 0 in te geven.

In het menu Resultatenrekening vind je ook nog een overzicht van alle af te schrijven investeringen onder “Afschrijvingstabel”. Deze tabel wordt opgesteld op basis van de aankopen van investeringsgoederen die je eerder hebt ingegeven via “Nieuwe aankoop.”

Onze korte introductie tot Cashaca is afgelopen. Mogelijk heb je nog bijkomende vragen of twijfels: aarzel niet om ons te contacteren!

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!