Hoe zelfstandige in bijberoep worden?

Zelfstandige in bijberoep

U kan zelfstandige worden in hoofdberoep of in bijberoep. Als zelfstandige in bijberoep werkt nu naast uw zelfstandige activiteiten ook nog in loondienst. Om te kunnen genieten van het statuut van zelfstandige in bijberoep moet u minstens 50% van de week in loondienst werken naast uw zelfstandige activiteiten.

De formaliteiten om te starten in bijberoep zijn gelijk aan deze voor de personen die zelfstandige in hoofdberoep willen worden: je moet een ondernemingsnummer aanvragen, je moet dit ondernemingsnummer laten activeren als een BTW nummer en je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Volgende pagina geeft jou meer uitleg bij elk van deze formaliteiten en hoe wij jou hierbij kunnen helpen om geld uit te sparen: Gratis BTW nummer activeren

Jouw verplichtingen eens je zelfstandige bent

Als zelfstandige in bijberoep heb je dezelfde verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep.

1. Je moet een boekhouding bijhouden

Zodra je start met jouw zelfstandige activiteiten moet je een boekhouding bijhouden die steeds in orde is om voor te kunnen leggen bij een mogelijke controle. Als zelfstandige ben je niet verplicht een dubbele boekhouding bij te houden zoals vennootschappen. Het volstaat een vereenvoudigde boekhouding bij te houden waarin je al jouw ontvangsten, uitgaven en betalingen bijhoudt.

In België ben je niet verplicht jouw boekhouding te laden doen door een boekhouder. Om jouw uitgaven laag te houden kan je daarom overwegen om zelf jouw boekhouding te voeren, bijvoorbeeld met Cashaca.be.

2. Je moet BTW aangiftes indienen

Zelfstandigen voeren typisch activiteiten uit die onderworpen zijn aan BTW. Daarom zal jouw ondernemingsnummer ook geactiveerd worden als een BTW nummer. Op jouw verkopen zal je BTW moeten aanrekenen. En de BTW die werd aangerekend op jouw aankopen zal je kunnen terugkrijgen. Daarom moet je al jouw verkopen en aankopen opnemen in een BTW aangifte en deze aangifte elk kwartaal indienen.

Indien jouw omzet lager is dan 25.000 euro per jaar kan je wel kiezen voor het statuut "Vrijgesteld van BTW als kleine onderneming". In dat geval moet je geen BTW aanrekenen op jouw verkopen maar mag je ook geen BTW terugtrekken op jouw aankopen. Je moet dan ook niet elk kwartaal een BTW aangifte indienen.

Wat je onafhankelijk van jouw BTW status wel moet doen is elk jaar een BTW klantenlisting indienen.

Als je jouw boekhouding voert met Cashaca.be zal Cashaca al deze BTW aangiftes automatisch voor jou opstellen op basis van de aankopen en verkopen die in invoerde in jouw boekhouding.

3. Je moet belastingen betalen

Je zal belasting moeten betalen op wat je als zelfstandige in bijberoep verdient. De winst die je maakt met jouw zelfstandige activiteiten zal door de belastingadministratie bijgeteld worden bij het loon dat je van jouw werkgever ontvangt. Op dit totaalbedrag wordt dan jouw verschuldigde belasting berekent. Het belastingtarief dat uiteindelijk van toepassing is op jouw inkomstenuit jouw bijberoep zal dus afhangen van de hoogte van jouw loon.

Als werknemer ontvang je elk jaar deel I van de personenbelastingaangifte. Als zelfstandige zal je ook deel II ontvangen. In deel II moet je de inkomsten en uitgaven van jouw zelfstandige activiteiten ingeven op basis van een boekhouding die je bijhoudt. In België ben je niet verplicht jouw boekhouding te laden doen door een boekhouder. Om jouw uitgaven laag te houden kan je daarom overwegen om zelf jouw boekhouding te voeren, bijvoorbeeld met Cashaca.be.

4. Je moet sociale bijdragen betalen

Net als zelfstandigen in hoofdberoep, moet je sociale bijdragen betalen. Dit doe je door je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Deze bijdragen zijn net zoals bij zelfstandigen in hoofdberoep 20,5% van je belastbaar inkomen. In tegenstelling tot zelfstandige in bijberoep is er wel geen minimumbedrag dat je moet betalen. Aangezien je bij jouw start nog geen inkomsten hebt waarop jouw bijdragen kunnen berekend worden zal er verondersteld worden dat jouw netto belastbaar inkomen uit jouw zelfstandige activiteiten 1.815,41 euro is. Dit komt er dan op neer dat je het eerste jaar elk kwartaal ±96,72 euro zal moeten betalen.

Spijtig genoeg bouw je als zelfstandige in bijberoep geen extra rechten op zoals wel het geval is bij zelfstandigen in hoofdberoep. Je sociale zekerheid wordt immers gedekt door je hoofdberoep. Jouw sociale bijdragen zijn dus puur een "solidariteitsbijdragen".

Eens jouw werkelijke netto belastbare inkomsten bekend zijn kan het sociaal verzekeringsfonds jouw werkelijke bijdragen berekenen. Naar aanleiding hiervan moet je dan bijbetalen of krijg je het te veel betaalde bedrag teruggestort.

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!