Hoeveel hou je over als zelfstandige in bijberoep?

Als zelfstandige heb je inkomsten en ook uitgaven. Spijtig genoeg is het verschil tussen deze twee bedragen niet het bedrag dat je zal overhouden van jouw noeste arbeid. Er moeten immers ook belastingen betaald worden.

Hoeveel je als zelfstandige in bijberoep overhoudt is een complexe berekening die afhangt van jouw persoonlijke situatie. Te complex om via een eenvoudig artikel te kunnen uitleggen.

Daarom werk je best met de algemene vuistregel dat 50% van het verschil tussen jouw inkomsten en uitgaven als bijberoeper naar de overheid gaat.

Welke belastingen betaal je zoal als zelfstandige?

De BTW

Deze belasting wordt betaald door jouw klant. Als zelfstandige heb je enkel de administratieve verplichting om deze btw op jouw verkopen aan jouw klanten aan te rekenen en deze vervolgens door te storten aan de overheid. Jij betaalt dus zelf geen btw, want de btw die jij betaalt op jouw aankopen mag je in mindering brengen van de btw die je van klanten ontvangt.

Daarom zullen in jouw boekhouding jouw inkomsten en uitgaven ook meestal worden weergegeven excl. (aftrekbare) BTW.

De sociale bijdragen

Sociale bijdragen zijn technisch gezien geen belasting maar dit zijn natuurlijk wel bedragen die je stort aan de overheid. Alle werkende personen dragen hun steentje bij, en verkrijgen in ruil sociale rechten zoals een pensioen, gezondheidszorg, kinderbijslag, etc.

Als zelfstandige betaal je deze ook. De hoogte van deze bijdragen is in functie van de winst van jouw zelfstandige activiteiten.

Als je zelfstandige in bijberoep bent ontvang je via jouw hoofdberoep echter reeds deze sociale rechten. Vandaar dat de sociale bijdragen die je als bijberoeper betaalt jou geen extra voordelen zullen opleveren. Spijtig dus.

Wat wel in jouw voordeel speelt als zelfstandige in bijberoep is dat er geen minimum bijdrage is zoals bij zelfstandige in bijberoep. Mocht je dus een tijdje op een laag pitje werken dan zullen jouw sociale bijdragen ook laag zijn.

De personenbelasting

Als zelfstandige werk je zonder een onderneming. Dit betekent dat de inkomsten uit jouw zelfstandige activiteiten jouw persoonlijke inkomsten zijn en belast worden via de personenbelasting.

De personenbelasting wordt berekend over al jouw inkomsten uit al jouw professionele activiteiten. Jouw loon en jouw winsten uit jouw zelfstandige activiteiten worden dus bij elkaar geteld op het moment dat deze belasting wordt berekend.

In België is het belastingtarief waartegen jouw inkomsten belast worden progressief. Dit wil zeggen dat je bijvoorbeeld op de eerste 12.500 euro die je verdient slechts tegen 25% belast wordt (in 2023) maar dat jouw inkomsten boven de 46.400 euro (in 2023) aan 50% belast worden. Doordat je reeds een loon hebt als werknemer zullen de extra inkomsten die je ontvangt via jouw bijberoep belast worden tegen een hoog tarief.

De provinciebelasting

Jouw provincie zal de ondernemingen en zelfstandigen die er gevestigd een provinciebelasting aanrekenen.  Eén keer per jaar zal je hiervoor een aangifteformulier ontvangen. De hoogte van deze belasting zal bepaald worden op basis van de oppervlakte jouw bedrijf. Als zelfstandige is deze oppervlakte heel laag zodat je typisch het minimumbedrag zal moeten betalen.

De gemeentebelasting

Gemeentes mogen ook nog eens aanvullende belasting heffen. Dit wordt berekend als een extra percentage boven op de personenbelasting. Je betaalt deze gemeentebelasting samen met de personenbelasting via de personenbelastingaangifte.

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!