Wat zijn de voor- en nadelen van het starten als zelfstandige in bijberoep?

Het statuut van zelfstandige in bijberoep laat je toe om naast jouw hoofdberoep als werknemer extra inkomen te verdienen. Je kan dit ook als een opstap gebruiken om op termijn te stoppen als werknemer en een zelfstandige in hoofdberoep te worden.

In dit artikel zetten we de voordelen, maar ook de nadelen van het werken in bijberoep op een rij.

Voordeel: je hebt een hoger inkomen

Als zelfstandige in bijberoep kan je naast jouw loon als werknemer extra inkomsten verdienen. Bovendien kan je zelf kiezen hoeveel extra tijd je hieraan wilt besteden en wanneer.

Voordeel: je behoudt jouw sociale rechten als werknemer

Jouw sociale rechten als werknemer zijn groter dan de sociale rechten die zelfstandigen in hoofdberoep hebben. Als zelfstandige in bijberoep behoudt je jouw sociale rechten als werknemer. Hierdoor bouw je nog steeds pensioenrechten op als werknemer en je hebt ook nog steeds recht op een werkloosheidsuitkering mocht je ontslagen worden.

Voordeel: je kan jouw beroepskosten aftrekken

Als zelfstandige in bijberoep kan je de kosten die je maakt naar aanleiding van jouw zelfstandige activiteiten aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Zelfs als je verlies maakt op jouw zelfstandige activiteiten kan je deze kosten nog steeds in mindering brengen van jouw inkomsten uit jouw hoofdberoep.

Nadeel: je wordt zwaarder belast

In België is het belastingtarief waartegen jouw inkomsten belast worden progressief. Dit wil zeggen dat je bijvoorbeeld op de eerste 12.500 euro die je verdient slechts tegen 25% belast wordt (in 2023) maar dat jouw inkomsten boven de 46.400 euro (in 2023) aan 50% belast worden. Doordat je reeds een loon hebt als werknemer zullen de extra inkomsten die je ontvangt via jouw bijberoep belast worden tegen een hoog tarief.

Nadeel: je ontvangt geen extra sociale rechten

Als zelfstandige in bijberoep moet je extra sociale bijdragen betalen maar door het betalen van deze extra sociale bijdragen ontvang je geen extra sociale rechten. De sociale rechten die je ontvangt als werknemer zijn immers beter als die van zelfstandigen. Je extra inkomsten als bijberoeper zullen dus niet leiden tot bijvoorbeeld een hoger pensioen.

Als je dus jouw aantal werkuren in hoofdberoep vermindert om meer tijd te hebben voor jouw bijberoep dan zal je dus minder sociale rechten opbouwen.

Nadeel: je moet voldoen aan extra administratieve en fiscale verplichtingen

Als zelfstandige in bijberoep moet je een boekhouding bijhouden. Bovendien moet je ook BTW aangiftes indienen en niet alleen deel 1 maar ook deel 2 van de personenbelastingaangifte invullen. Bovendien zal niemand jou aan deze deadlines herinneren.

Daarom ga je opzoek naar een boekhouder. Je stuurt e-mails naar boekhouders maar zij hebben een klantenstop of sturen zelfs geen antwoord terug. Boekhouders hebben immers vaak geen interesse om bijberoepers te ondersteunen.

De wetgever heeft echter geen compassie: je bent een aangifte vergeten in te dienen of deze is verkeerd? Dat is dan direct een boete.

Wij bij Cashaca vinden net dat ondernemerschap moet worden aangemoedigd en een goede ondersteuning verdient. Daarom werd Cashaca.be meer dan 10 jaar geleden opgericht om zelfstandigen toe te laten zelf hun boekhouding te voeren.

Met Cashaca kan iedere zelfstandige in België zelf, op een eenvoudige manier, zijn boekhouding 100% in orde houden. Door boekhoudjargon te vermijden en te focussen op mooie, overzichtelijke invoerschermen is Cashaca ideaal geschikt om zonder dure boekhouder te werken!

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!