cashaca.be

Kleine ondernemingen zoals zelfstandigen met een jaaromzet excl. btw kleiner dan €500.000 mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Die bestaat uit het bijhouden van drie dagboeken (aankoop-, verkoop- en financieel dagboek) en een jaarlijkse lijst van alle bezittingen en schulden (inventarisboek). Grote ondernemingen dienen een volledige boekhouding bij te houden volgens het systeem van dubbel boekhouden.

De facturen, rekeningen of creditnota’s die de je ontvangt van jouw leveranciers moeten worden opgenomen in een aankoopdagboek. Creditnota’s moeten duidelijk apart ingeschreven te worden. Voor inkopen die gedeeltelijk voor privédoeleinden zijn gebeurd (bv. elektriciteit, gas, water, telefoon enz.) bereken je afzonderlijk het bedrijfs- en privégedeelte.

Facturen die jij opmaakt voor de klanten (eventuele creditnota’s) worden ingeschreven in het aankoopdagboek.

Hierin worden alle betalingen en ontvangsten in genoteerd. Je moet ook aanduiden of verrichtingen in cash of via een overschrijving plaatsvonden.

Jaarlijks moet je een inventaris opmaken van de bezittingen en schulden van de onderneming. Gewoonlijk gebeurt dit op het einde van het boekjaar door alle bezittingen en schulden onder elkaar te vermelden.

Voorbeeld van bezittingen:

  • de voorraad
  • alle schulden van de onderneming
  • de eigen middelen die in de onderneming geïnvesteerd werden
  • geldmiddelen in kas of op de bank
  • andere bezittingen zoals computers, machines, gebouwen

Cashaca is een eenvoudig boekhoudpakket speciaal gericht op zelfstandigen in hoofd- en bijberoep zodat u zonder boekhouder en tegen een lage kost verder geholpen bent.

Probeer Cashaca gratis uit!