Wat is een vereenvoudigde boekhouding

Kleine ondernemingen zoals zelfstandigen met een jaaromzet excl. btw kleiner dan €500.000 mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Die bestaat uit het bijhouden van drie dagboeken (aankoop-, verkoop- en financieel dagboek) en een jaarlijkse lijst van alle bezittingen en schulden (inventarisboek). Grote ondernemingen dienen een volledige boekhouding bij te houden volgens het systeem van dubbel boekhouden.

Aankoopdagboek

De facturen, rekeningen of creditnota’s die de je ontvangt van jouw leveranciers moeten worden opgenomen in een aankoopdagboek. Creditnota’s moeten duidelijk apart ingeschreven te worden. Voor inkopen die gedeeltelijk voor privédoeleinden zijn gebeurd (bv. elektriciteit, gas, water, telefoon enz.) bereken je afzonderlijk het bedrijfs- en privégedeelte.

Verkoopdagboek

Facturen die jij opmaakt voor jouw klanten (eventuele creditnota’s) worden ingeschreven in het verkoopdagboek. Ook jouw dagontvangsten van de verkopen zonder factuur worden hierin opgenomen.

Financieel dagboek

Hierin worden alle betalingen en ontvangsten in genoteerd. Je moet ook aanduiden of verrichtingen in cash of via een overschrijving plaatsvonden.

Inventarisboek

Jaarlijks moet je een inventaris opmaken van de bezittingen en schulden van de onderneming. Gewoonlijk gebeurt dit op het einde van het boekjaar door alle bezittingen en schulden onder elkaar te vermelden.

Voorbeeld van bezittingen:

  • de voorraad
  • alle schulden van de onderneming
  • de eigen middelen die in de onderneming geïnvesteerd werden
  • geldmiddelen in kas of op de bank
  • andere bezittingen zoals computers, machines, gebouwen

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!