Wat zijn de aftrekbare kosten voor zelfstandigen?

Aftrekbaarheid beroepskosten

De algemene regel is heel éénvoudig, alle kosten die je maakt voor jouw beroep mag je als beroepskosten aftrekken. Wanneer je bepaalde aankopen zowel privé als beroepsmatig gebruikt moet je hier aangeven welk deel voor privé gebruik bestemd is.

Je ben zelf vrij om eender welk percentage te gebruiken. Natuurlijk moet je tijdens een controle wel logisch kunnen aantonen dat jouw keuze zinvol is. Zo kan je bijvoorbeeld moeilijk 100% van het elektriciteitsverbruik in jouw woning aftrekken. Je kan in dit geval bijvoorbeeld als verdeelsleutel de oppervlakte van jouw bureau t.o.v. de hele woning gebruiken.

Bij twijfel over de verdeelsleutel kan je ons steeds contacteren en helpen wij je graag verder.

Uitzonderingen

Er zijn bepaalde uitzonderingen waarbij je het beroepsgedeelte van de gemaakte kosten niet volledig kan aftrekken bij het berekenen van jouw belastbare winst.

Verder kan je In principe ook alle BTW op het beroepsgedeelte van jouw aankopen aftrekken. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen waarbij de wetgeving vastlegt dat je niet de volledige BTW op de beroepskosten mag aftrekken.

Hieronder lijsten we de meest voorkomend uitzonderingen op. Let wel op! De BTW en de personenbelasting volgens niet altijd dezelfde regels zoals hieronder zal zien:

 • Autokosten
 • Restaurantkosten
 • Relatiegeschenken
 • Onthaalkosten
 • Boetes
 • Opleiding
 • Werkkledij
 • Belastingen

Autokosten (personenwagen) voor zelfstandigen, niet geldig voor vennootschappen

TypeAftrekbaarheid in winstbelastingAftrekbaarheid van BTW
Algemene regel:
 • Verkeersbelasting
 • Belasting op de inverkeerstelling
 • Onderhoud en herstelling
 • Verzekeringen
 • Schouwingskosten
 • Pechverhelping
 • Carwash
 • Tolgeld
 • Airco, alarm, gps
 • Handsfree gsm kit
 • Reclame op wagen
 • Huur garage
 • Voor 2018: 75% van beroepsgebruik
 • Vanaf 2018: volgens CO2 uitstoot
100% van beroepsgebruik tot maximaal 50% van totale BTW
Brandstof
 • Voor 2018: 75% van beroepsgebruik
 • Vanaf 2018: volgens CO2 uitstoot
100% van beroepsgebruik tot maximaal 50% van totale BTW
Aanleg parking, voorraadtanks brandstof, pompen, ... 100% van beroepsgebruik 100% van beroepsgebruik
Parkeerkosten en parkeerautomaten (algemeen)
 • Voor 2018: 75% van beroepsgebruik
 • Vanaf 2018: volgens CO2 uitstoot
100% van beroepsgebruik tot maximaal 50% van totale BTW (factuur verplicht)
Huur parkeerplaatsen voor personeel, klanten en leveranciers 100% van beroepsgebruik 100% van beroepsgebruik (factuur verplicht)

Relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn voorwerpen die worden weggegeven in het kader van beroepsrelaties (klanten, leveranciers, ...) naar aanleiding van bv Kerstmis, een bedrijfsopening, ...

Om de waarde van een geschenk te bepalen dat hieronder gebruikt wordt moet men alle voorwerpen die gelijktijdig aan één persoon gegeven worden samenvoegen.

Er is een verschil tussen relatiegeschenken (onderstaande tabel) en reclameartikelen (100% aftrekbaar):

 • wanneer het geschenk niets te maken heeft met de onderneming gaat het over een relatiegeschenk (bv een fles wijn geschonken door een softwarebedrijf)
 • Wanneer het geschenk iets te maken heeft met de onderneming gaat het over een reclameartikel (bv een gratis flesje shampoo geschonken door een kapper)
TypeAftrekbaarheid in winstbelastingAftrekbaarheid van BTW
Kostprijs per ontvanger < €50 50% 100%
Kostprijs per ontvanger > €50 50% 0%
Kleine geschenken van geringe waarde die op grote schaal worden weggegeven met het logo van het bedrijf (balpennen, memory sticks) 100% 100%
Sponsoring met duidelijk bewezen tegenprestatie (bv publiciteit). Dus niet gewoon een vrijgevige "gift" 100% 100% indien < €50, 0% indien > €50

Onthaalkosten

Onthaal kosten zijn kosten die de belastingplichtige maakt in het kader van zijn externe relaties, voor de ontvangst en vermaak van derden. Daarmee zijn meer bepaald de kosten bedoeld die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten of leveranciers, zakenrelaties en andere personen die de belastingplichtige in zijn eigen lokalen of elders ontvangt. Onder "derden" worden verstaan de personen die niet in het bedrijf werken als personeel of directie.


De voornaamste onthaalkosten:

 • hotel
 • kosten restaurant/traiteur
 • kosten drank
 • huur tenten, meubelen, ... ter gelegenheid van een door het bedrijf georganiseerd evenement

Het gaat hier uitsluitend over kosten die niet worden vergoed door betalende gasten.

TypeAftrekbaarheid in winstbelastingAftrekbaarheid van BTW
Onthaalkosten 50% 0%

Boetes

TypeAftrekbaarheid in winstbelastingAftrekbaarheid van BTW
Algemene regel 0% -
Proportionele BTW boete (= boetes als % van BTW saldo) 100% -
Vaste BTW boete (= bedrag niet afhankelijk van BTW saldo) 0% -

Opleiding

TypeAftrekbaarheid in winstbelastingAftrekbaarheid van BTW
Indien duidelijk verband met beroep 100% 100%
Opleiding toekomstig nieuw beroep 0% 0%

Werkkledij

TypeAftrekbaarheid in winstbelastingAftrekbaarheid van BTW
Algemene regel 0% 0%
Verplicht te dragen kledij (bv voor veiligheid of uniform) 100% 100%

Belastingen

TypeAftrekbaarheid in winstbelastingAftrekbaarheid van BTW
Algemene regel 0% -
Onroerende voorheffing 100% -
Gemeente- en provinciebelastingen 100% -

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!