Wat moet ik doen wanneer ik een bericht van de BTW administratie ontvang ivm met een ontbrekende intracommunautaire opgave ?

Mogelijk heeft u onderstaande brief gekregen van de BTW administratie:

Mevrouw,
Mijnheer,

Ik stel vast dat u de opgave(n) van de intracommunautaire hangelingen met betrekking tot het [1ste/2de/3de/4de] kwartaal van [jaartal] nog niet hebt ingediend, niettegenstaande:

  • u de roosters 44, 46 en/of 48 hebt ingevuld in de BTW-aangifte(n) die u met betrekking tot de overeenstemmende periode heeft ingediend of
  • u in kader 1 van de jaarlijkse lijst van btw-belastingplichtige afnemers met betrekking tot het overeenstemmende jaar verklaard hebt gehouden te zijn tot het indienen van de jaarlijkse intracommunautaire opgave

Deze intracommunautaire opgave(n) diende(n) te worden ingediend respectievelijk uiterlijk de 20ste van de maand of de 31ste maart van het jaar volgend op de periode waarop de intracommunautaire opgave betrekking heeft.

Ik verzoek u dan ook met aandrang deze ontbrekende opgave(n) dadelijk in te dienen op de daartoe voorziene wijze.

In de veronderstelling dat:

  • rooster 44,46 en/of 48 van uw btw-aangifte(n) ten onrechte werden ingevuld, of
  • de in rooster 46 en/of 48 vermelde bedragen uitstluitend betrekking hebben op handelingen die niet moeten worden opgenomen in een intracommunautaire opgave, of
  • in kader 1 van de jaarlijkse lijst van btw-belastingplichtige afnemers ten onrechte werd verklaard dat u gehouden >was tot het indienen van de jaarlijkse intracommunautaire opgave

verzoek ik u dit binnen de 10 dagen te rekenen vanaf heden te laten weten.

Aangezien de opgave(n) van de intracommunautaire handelingen tot op heden niet werd(en) ingediend, bent u in uitvoering van artikel 40, 4 van het BTW-wetboek een geldboete verschuldigd van 50 EUR tot 5.000 EUR.

Mijn administratie zal rekening houden met de effectieve indieningsdatum van de opgave(n) bij vaststellen van de boete.

Wat betekent dit in mensentaal?

U heeft in het voorbije kwartaal verkocht aan Europese zakelijke klanten buiten België. Dit heeft niet alleen een impact op uw kartaalaangifte die automatisch correct werd opgesteld. Onder deze situatie moet u nog een tweede aangifte indienen: "Intracommunautaire opgave". Dit is een lijst van deze buitenlandse klanten. Cashaca stelt deze opgave ook automatisch voor u op en u kan deze vinden in het BTW menu. U kan deze opgave via dezelfe overheidswebsite indienen als diegene die u gebruikt om uw normale BTW aangifte in te dienen.

Het indienen van deze opgave heeft dezelfde deadline als deze van de kwartaalaangifte. U bent dus te laat en in overtreding van de wet. Belangrijk is om dit nu zo snel mogelijk in te dienen. Indien dit de eerste keer is dat dit voorvalt moet u echter niet vrezen. Bel met uw lokaal BTW kantoor na het indienen en zij zullen, in de meeste gevallen, uw boeten voor u opheffen.

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!