Nieuwe vermelding op factuur bij verlegging van BTW (medecontractant)

Wat is de verlegde btw?

Bij de verlegging van BTW wordt de betaling van de BTW verlegd van de leverancier naar de ontvanger. De leverancier is niet langer verantwoordelijk voor de verschuldigde btw en moet deze niet op de factuur rekenen.

De verlegging van BTW komt in twee situaties voor:

  • Intracommunautaire leveringen van goederen en diensten aan BTW plichtige klanten in een ander EU land.
  • Werken in onroerende staat waarbij de klant een Belgische BTW plichtig bedrijf is. (Dit wordt ook wel medecontractant genoemd)

Dit artikel gaat meer specifiek over deze tweede situatie

Btw verlegd naar de medecontractant

Als jij werken in onroerende staat uitvoert voor een andere onderneming in België die een geldig BTW nummer heeft en die periodieke btw-aangiftes indient, dan moet je de btw verleggen naar de medecontractant.

Dit betekent dat jij niet langer BTW aanrekent op jouw factuur. De klant wordt dan verantwoordelijk om de BTW op deze aankoop te berekenen en de verschuldigde btw in rekening te brengen in zijn aangifte.

Belangrijk is wel dat je daarnaast verplicht wordt op jouw factuur melding te maken van deze situatie. Tot 2022 was deze wettelijke vermelding eenvoudigweg "BTW verlegd" maar vanaf 1 januari 2023 is deze wettelijke vermelding gewijzigd naar:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Cashaca zorgt ervoor dat u wettelijk in orde bent

In Cashaca kan je reeds eenvoudig aangeven dat een verkoopfactuur betrekking heeft op deze situatie waarbij de BTW verlegd wordt door bij het opstellen de optie "Medecontractant: verlegging Belgische BTW van verkoper naar koper" aan te vinken.

Hierdoor wordt deze verkoop niet alleen automatisch correct in uw BTW aangifte opgenomen maar wordt ook automatisch de verplichte wettelijke vermelding aan uw factuur toegevoegd. Vanaf 2023 zal Cashaca dan ook de nieuwe wettelijke vermelding gebruiken.

Door gebruik van deze nieuwe vermelding zal de aannemer niet langer aansprakelijk zijn voor de te betalen btw, maar wel de eindklant en kan de aannemer zijn klant geloven wanneer deze vermeld dat hij een BTW plichtige is die periodieke BTW aangiftes indient. Dit moet niet langer zelf nagekeken worden!

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!