aftrekbare beroepskosten zelfstandigen

Verzekeringen

Als zelfstandige kan u verschillende verzekeringen aangaan. Sommige hiervan zijn aftrekbaar als een kost in uw boekhouding, andere verzekeringen dan weer niet. Hieronder vindt u een lijst van verzekeringen die al dan niet aftrekbaar zijn.

Gewaarborgd inkomen: aftrekbaar

Deze verzekering keert bij ziekte en of ongevallen een vergoeding uit als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

De premie is fiscaal aftrekbaar. De uitkering is evenwel belastbaar.

Hospitalisatieverzekering: niet aftrekbaar

Met een hospitalisatieverzekering kunt u ziekenhuisfacturen doorschuiven naar uw verzekeraar en deze betaalt het remgeld terug na tussenkomst van de mutualiteiten.

De premie is fiscaal niet aftrekbaar

Ongevallenverzekering: niet aftrekbaar

Een ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en betaalt doorgaans ook de ziekenhuisfactuur.

De premie is fiscaal niet aftrekbaar

Faillissementsverzekering: aftrekbaar

Deze verzekering geeft recht op maandelijkse uitkeringen gedurende een beperkte tijd indien er een faillissement plaatsvond.

De premie is fiscaal aftrekbaar. De ontvangen vergoedingen is evenwel belastbaar

Omzetverzekering: aftrekbaar

Een omzetverzekering is een polis die een rente uitkeert indien één van de sleutelfiguren die de omzet beïnvloed (tijdelijk) uitvalt.

De premie is fiscaal aftrekbaar. De ontvangen vergoedingen is evenwel belastbaar

brandverzekering woning: gedeeltelijk aftrekbaar

Indien je een deel van jouw woning als kantoor gebruikt dan zijn een deel van de verzekeringen gelinkt aan jouw woning aftrekbaar. Het gaar hier om een gemengde privé/beroepskost waarbij het beroepsgedeelte volledig aftrerkbaar is. Om het beroepsgedeelte te bepalen gebruikt u dezelfde logica als bij andere kosten die gelinkt zijn aan uw thuiskantoor zoals water, elektriciteit en verwarming. U deelt de oppervlakte van uw kantoor door de totale oppervlakten van uw woning. Is uw kantoorruimte bv 12m2 en uw woning 120m2 dan is het beroepsgedeelte 12/120 = 10%.

Verzekering wagen: gedeeltelijk aftrekbaar

De aftrekbaarheid van deze kost volgt de algemene regel van de autokosten. Aangezien dit een uitgebreide uitleg vereist verwijzen we u naar ons specifieke artikel hierover.

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!