aftrekbare beroepskosten zelfstandigen

Boetes

Boetes zijn meestal niet aftrekbaar

De algemene regel is dat boetes niet aftrekbaar zijn. Dus zelfs indien de boete volledig volgt uit jouw professionele activiteiten!

Niet elke onverwachte verplichte betaling is een boete

Ben je vergeten een parkeermeter te betalen? Vaak ontvang je hier geen boete voor maar wel een forfaitair parkeerticket voor een volledige dag. Het gaat hier dan niet om een boete als voel je dit zelf zo aan. Betaalde je jouw BTW of belasting te laat en rekent de overheid jou hiervoor verwijl- of nalatigheidsintresten aan? Dan gaat het hier niet om een boete en mag je deze extra kost volledig aftrekken.

Proportionele BTW boetes zijn volledig aftrekbaar

Overtredingen van de btw-wetgeving kunnen door de BTW administratie worden bestraft met proportionele of niet-proportionele boetes. Een proportionele boete is een percentage van de verschuldigde btw, terwijl een niet-proportionele boete een vast bedrag is. De niet-proportionele (of vaste) BTW boetes zijn geen aftrekbare kosten. De proportionele boetes mag u daarentegen wel volledig opnemen als een aftrekbare koste in uw boekhouding.

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!