aftrekbare beroepskosten zelfstandigen

Auto

De regelgeving rond de aftrekbaarheid van kosten gelinkt aan je personenwagen zijn de meest complexe van alle aftrekbare kosten. Aarzel dan ook niet om als Cashaca klant onze gratis fiscale hulplijn te contacteren. Bovendien helpt de Cashaca software jou bij het instellen van de aftrekbaarheid van jouw wagen. Onze software zal jouw verschillende vragen stellen over jouw wagen en op basis van jouw antwoorden automatisch de aftrekbaarheid berekenen en instellen.

Gemengd gebruik van wagen

Typisch zal je jouw personenwagen zowel privématig als beroepsmatig gebruiken. Net zoals bij bv. internet of elektriciteitskosten komst enkel het beroepsgebruik in aanmerking als aftrekbare kost. In tegenstellen tot deze kosten wordt bij jouw wagen de aftrekbaarheid van dit beroepsmatig deel echter nog eens beperkt. Hieronder focussen we ons op de aftrekbaarheid van het beroepsgedeelte. Stel bv. dat deze aftrekbaarheid van het beroepsgebruik 75% zou zijn en het beroepsmatig gebruik  50% is. Dan zal je in totaal slechts 50% x 75% van de totale kost als kost in jouw boekhouding kunnen opnemen.

Welke kosten worden aanzien aan kosten gelinkt aan jouw wagen en volgen de regels in dit artikel?

 • Aankoop, onderhoud en herstelling
 • Brandstof
 • Verkeersbelasting
 • Belasting op de inverkeerstelling
 • Verzekeringen
 • Schouwingskosten
 • Pechverhelping
 • Carwash
 • Tolgeld
 • Airco, alarm, gps
 • Handsfree gsm kit
 • Reclame op wagen
 • Huur garage (voor eigen wagen, niet voor personeel, klanten of leveranciers)
 • Parkeerkosten en parkeerautomaten
 • (voor eigen wagen, niet voor personeel, klanten of leveranciers)

De aftrekbaarheid van een wagen hangt af van het CO2 gebruik

Dee aftrekbaarheid van autokosten wordt vanaf vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) op een nieuwe wijze bepaald volgens volgende formule:

120% - (0,5% x coëfficiënt* x aantal gram CO2/km)

 • De coëfficiënt is "1" bij een dieselwagen
 • De coëfficiënt is "0,95" bij een benzinewagen
 • De coëfficiënt is "0,90" bij een voertuig op aardgas met minder dan 12PK

Verder worden afhankelijk van het aankoopjaar van de auto waarop de kosten betrekking hebben een maximale aftrekbaarheid toegepast:

 • Aankoop van wagen na 1 juli 2023: de aftrekbaarheid is maximaal 75%.
 • Aankoop van wagen na 1 januari 2026: de aftrekbaarheid is maximaal 50%.
 • Aankoop van wagen na 1 januari 2027: de aftrekbaarheid is maximaal 25%.
 • Aankoop van wagen na 1 januari 2028: de kosten zijn niet langer aftrekbaar.

De aftrekbaarheid van hybride wagens

Hybride wagens volgens dezelfde regelgeving waarbij de aftrekbaarheid afhangt van de CO2 uitstoot van de wagen. De enige uitzondering is hier de kosten van de fossiele brandstof. De aftrekbaarheid hiervan wordt beperkt tot 50%. De aftrekbaarheid van de elektriciteit die deze hybride wagen gebruikt blijft gelijk aan de aftrekbaarheid die volgens de CO2 formule voor de hybride wagen berekent werd. Bij hybride wagens komt dit typisch neer op een aftrekbaarheid van 90% à 100%.

De aftrekbaarheid van elektrische wagens

Voor elke elektrische wagen die voor 1 januari 2027 wordt aangekocht zullen alle gerelateerde kosten 100% aftrekbaar zijn. Voor wagen die na deze datum worden aangekocht gaat de aftrekbaarheid afhankelijk van aankoopjaar stap voor stap ook achteruit. Maar wie weet zijn de regels tegen dan nog maar eens gewijzigd...

Hoeveel BTW kan je terugtrekken?

Om alles nog wat ingewikkelder te maken gelden er andere regels voor de BTW. Bij de BTW mag je 100% van het beroepsmatig gebruik van de wagen terugtrekken met een begrenzing van 50% van de totale betaalde BTW (privé + beroepsmatig gedeelte).

Stel uw beroepsmatig gebruik van de wagen is 30%. U mag dan 100% van dit 30% beroepsmatig gebruik terugtrekken. Stel uw beroepsmatig gebruik is 70%. Dan mag u niet langer 100% van deze 70% terugtrekken omdat 70% > 50%. Je mag dan slechts 50% van de totale BTW terugtrekken of ander geschreven %71.43 van het 70% beroepsgebruik.

Maak je geen zorgen. De Cashaca software maakt deze berekening voor jou!

Welke kosten vallen niet onder de hierboven beschreven regels?

De huur van parkeerplaatsen voor personeel, klanten en leveranciers zijn 100% aftrekbaar. Let op! De huur van de parkeerplaats van jouw eigen wagen valt hier niet onder!

De aanleg van een parking bij jouw (thuis)kantoor is ook volledig aftrekbaar.

Contacteer onze gratis fiscale hulplijn

Nog vragen? Als Cashaca gebruiker kan je onze gratis fiscale hulplijn contacteren en één van onze adviseurs helpt jou snel verder!